BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 12.09.2017| Okunma Sayısı: 247

BASINA VE KOMU OYUNA

 

                Cumhurbaşkanlığı tarafından gündeme getirilen ve uygulama için hazırlık çalışmalarına hızla başlanacağı dile getirilen Cezaevlerinde tek tip elbise uygulaması çağdışı bir uygulamadır.

Bu uygulamanın, suçlu da olsa, hükümlü de olsa cezaevlerinde uygulanması modern ceza hukukuna ve adalet değerlerine aykırı bir uygulamadır. Kişileri peşinen suçlu ve ötekileştirilmiş bir konuma sokacaktır. 

Tek tip Elbise uygulaması; Anayasamızın eşitlik ilkesine, masuniyet karinesi ilkesine, adil yargılanma hakkı ilkesine, Temel hak ve hürriyetlerin korunması ilkesine açıkça aykırıdır. Böyle bir uygulama Anayasamızın ve Medeni Kanunumuzun koruma altına aldığı manevi varlığa saldırı niteliğindedir.

Böyle bir uygulama ile Anayasanın 10-12-17-36 ve 38. maddeleri ihlal edilmiş olacaktır. Ayrıca Medeni Kanunun 24. ve 25. maddeleri de yok sayılacaktır. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde Anayasamızda belirlenen hak ve hürriyetler için konulan hukuki güvenceler yok sayılarak Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu tartışılmaya açılacaktır.  Adıyaman Barosu olarak bu uygulamayı açıkça eleştiriyoruz.

Böyle bir uygulama başlatıldığında sadece cezaevlerindeki insanlar değil toplumun tamamı bu hukuksuzluktan etkilenecektir.  Hukuk Devletinde keyfiyetle, ‘’ben yaptım oldu’’, mantığıyla düzenleme yapılamaz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benzer uygulamalarda; Yüksek risk taşıyan tutuklu gruplandırılması ile tehlikeli tutuklu rejimi uygulamasını adil yargılama hakkının ihlali ve işkence yasağının ihlali olarak görmüş ve ilgili hükümetleri bu uygulamaları nedeniyle sorumlu tutmuştur. Getirilmek istenilen tek tip elbise uygulaması daha ağır bir uygulama olacaktır.

Bu uygulama ile hukuk devletinin kırıntıları da kalmayacak AYRIMCILIĞIN KOŞULLARI DOĞACAK ve uygulama ile işkence ve nefret suçunun koşulları oluşacaktır.

Tek tip kıyafet uygulamasının Masuniyet Karinesini, Adil Yargılama hakkını zedeleyeceği ve kişileri peşinen suçlu göstereceği bir gerçektir. Faşist darbe dönemlerinde bile uygulanmayan bu uygulamanın devlet yöneticileri tarafından gündeme getirilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Hukuk Devleti niteliğimizi ortadan kaldıran baskıcı, kişiliksizleştirişi, suçlayıcı bu uygulama henüz başlamadan vazgeçilmesi için Hükümete, Adalet Bakanına, Cumhur Başkanına, Adıyaman Barosu olarak çağrıda bulunuyoruz. Bu uygulamadan vazgeçilsin. Haykırıyoruz!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Adıyaman Baro Başkanı

                                                                          Av.Mustafa KÖROĞLU


 

24.06.2018
AV. MUSTAFA KÖROĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.