BASIN AÇIKLAMASI

 

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE

ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ BASINA VE KAMUOYUNA 

 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü, dünyanın her yerinde baskıya, şiddete maruz kalan bütün kadınlar için oldukça önemli bir tarihe işaret etmektedir. Kadınlar dün olduğu gibi bugün de kamusal ve özel alanda eşitsizliğin her boyutuyla mücadele etmeye çalışmaktadır. Bugün bu mücadele her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir.

Ülkemizde kadınlar; hayatları, bedensel bütünlükleri, onurlu yaşam sürme haklarını korumak için, kendilerine dayatılan erkek egemen söylemlerin, yerine getirilmeyen yasal güvencelerin ve giderek derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gölgesinde, adeta varlık mücadelesi sürdürmektedir. Neredeyse her gün bir kadın cinayetinin işlendiği ve şüpheli ölümlerin giderek arttığı bir ortamda, kadın hakları mücadelesinin ve kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın önemi açıktır. Kadınların hayatlarının birer sayıdan ibaret olmadığını, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yasal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin getirdiği pozitif ve negatif yükümlülükleri istisnasız uygulaması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete ve şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair imzacı devletlerin ve ilgili kuruluşların görev ve sorumluluklarını düzenleyen İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşme esas alınarak hazırlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet'in önlenmesine dair kanun, kadınların hayatlarını korumak hususunda önemli güvenceler sağlamaktadır. Ancak bu güvencelerin yalnızca yasal mevzuatla belirlenmesi yeterli değildir. Uygulamada 6284 sayılı yasa uyarınca koruma ve tedbir kararı alındığı hallerde kolluk kuvvetleri, üzerine düşen özen yükümlülüğünü yerine getirmekle ve kadınları korumakla mükelleftir. Bu korumanın yetersiz kaldığı durumlarda kadınların yaşam hakları ellerinden alınmaya devam etmektedir. Nitekim Adıyaman'da yaşayan iki çocuk annesi AYTEN ERBİL, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda bir bacağını kaybederek yaşam mücadelesi sürdürmeye çalışmaktadır. Bu durum uygulamadaki aksaklıkları açıkça göstermektedir. Kadınların, uzaklaştırma kararlarına rağmen yaşam hakları erkek şiddeti sonucu ellerinden alınmaya devam ederken, tüm yetkilileri görev ve sorumluluk bilinciyle yasaya uygun bir biçimde davranmaya davet ediyoruz.

Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma gününde, kadınların ve tüm şiddet mağdurlarının yaşam haklarının korunması adına, her türlü mücadelenin yanında olduğumuzu beyan ederek, yetkili tüm kurum ve kuruluşları bu hususta görev sorumluluklarına uygun biçimde hareket etmeye ve dayanışmaya davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 

Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu