MESLEKİ MAZERET

 

Mazeret Dilekçesi.docx 

 

 

ADIYAMAN…………………………………………………………. MAHKEMESİNE

DAVACI       :

VEKİLİ                  :

DAVALI                 :

VEKİLİ                  :

KONU                   : Mesleki mazeretimizin bildirilmesi

 

AÇIKLAMALAR

Malumunuz olduğu üzere 06.07 2022 tarihinde İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşımız Av.  Servet BAKIRTAŞ mesleğini icra ettiği sırada müvekkilinin hakkını savunduğu için ofisinde canice katledilmiştir

Meslektaşımızın öldürülmesi sebebiyle Adıyaman Barosu başta olmak üzere Türkiye genelinde bir çok Baro Başkanlığı tepkisini duruşmalara girmeyerek gösterme kararı almıştır.

Meslektaşımızın canice katledilmesi sebebiyle Adıyaman Barosu’nun yapmış olduğu işbu eylem çağrısına katıldığımızı ve meslektaşımızın katledilmesinden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunuzu ifade etmek isteriz. Bu sebeple mahkemeniz huzurunda görülmekte olan ……………. Esas sayılı dosyanın 07.07.2022 tarihinde gerçekleştirilecek duruşmasını mazeret sunma gereği doğmuştur.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan sebeplerle mesleki ve mazeretimizin kabulüne ve yeni duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesini karar verilmesini talep ederiz.

 

İMZA