YAKALAMA ,GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA

 

 

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.” ifadesi eklendi.

 

Değerli üyelerimize  saygı ile duyurulur.