2021 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2021 YILI TARİFESİ
Okuma Sayısı:369| Haber Tarihi:06.01.2021

BASIN AÇIKLAMASI

29.12.2020 tarihinde ülke gündeminde yer alan kadın cinayetlerine dair bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Aynı gün içerisinde işlenen üç kadın cinayeti; kadına yönelik şiddetin son dönemlerde ne denli arttığını ve ulaştığı vahim boyutu gözler önüne sermektedir. ....
Okuma Sayısı:485| Haber Tarihi:30.12.2020

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI”NIN KARŞILIKLI ÖZELLİKLERİ VE SONUÇLARI HAKKINDA

“MUVAZAA (TBK.m. 19) NEDENİNE DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI” İLE “İİK.m. 277 vd. DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI”NIN KARŞILIKLI ÖZELLİKLERİ VE SONUÇLARI HAKKINDA ‘BİLGİ NOTU’
Okuma Sayısı:576| Haber Tarihi:18.12.2020

BASIN AÇIKLAMASI

25 KASIM ‘’ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’’ BASIN AÇIKLAMASI
Okuma Sayısı:988| Haber Tarihi:25.11.2020

2021 YILI AAÜT


Okuma Sayısı:958| Haber Tarihi:24.11.2020

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 82.maddesi gereğince, iki yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 19 ARALIK 2020 Cumartesi gündem maddelerinin görüşülmesine, 20 ARALIK 2020 tarihinde de seçimlerin saat 09:00-17.00 arası yapılmasına.
Okuma Sayısı:1085| Haber Tarihi:10.11.2020
26.01.2021
AV. MUSTAFA KÖROĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.